Portfolio

Orthocenter

Beschrijving
  • Orthocenter specializes in orthodontics for children and adults. Orthodontics is the straightening of teeth and influencing the position of the jaws, primarily to improve the teeth (chewing and speaking) and appearance. Their clinics have the objective to deliver their services in a structured and efficient way. SolIT completed their services with a high-quality website.

    Orthocenter is gespecialiseerd in orthodontie voor kinderen en volwassenen. Orthodontie is het rechtzetten van tanden en kiezen en het beïnvloeden van de positie van kaken, primair voor verbetering van het gebit (kauwen en spreken) en het uiterlijk. Hun praktijken hebben als doel op een gestructureerde wijze en op een efficiënte manier kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren. SolIT verzorgde daarbij een bijpassende kwalitatief hoogwaardige website.

Website